Silver - Swarovski - Fresh ring

Swarovski Fresh ring

70,80 €