Rose Gold - Swarovski - Grey ring

Swarovski Grey ring

40,80 €